Explore

IC MASTER 2019 là năm bùng nổ với chủ đề "Truyền thông xanh", là sự phối hợp tổ chức đến từ WWF, các Nhà tài trợ Golden Bee, 5S Media, Coca Cola… tạo nên sức hút lớn cho chương trình.

Explore