Với chủ đề “Truyền thông trách nhiệm Xã hội doanh nghiệp“, IC MASTER 2020 thành công lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng dù được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh CoVid-19 kéo dài. IC Master 2020 nhận được sự đồng hành của AIA Việt Nam – thành viên của Tập đoàn AIA – tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập và kết thúc với đội RuStiC chinh phục ngôi vị Quán quân cùng Dự án “SHELLTER – Phép màu trên vai” – dự án giáo dục kỹ năng sinh tồn cho trẻ em chịu tác động của lũ lụt tại miền Trung.

Share on