IC MASTER 2019 là năm bùng nổ với chủ đề “Truyền thông xanh“, là sự phối hợp tổ chức đến từ WWF, các Nhà tài trợ Golden Bee, 5S Media, Coca Cola… tạo nên sức hút lớn cho chương trình. IC MASTER 2019 đã đặt ra bài toán thách thức những Nhà truyền thông tài ba về một chiến dịch Truyền thông phục vụ bảo vệ môi trường xanh, xây dựng cộng đồng xanh, sạch. Sau 3 tháng thực thi, “Mặc khác” – dự án cung cấp thông tin và định hướng thời trang thân thiện với môi trường mang lại chiến thắng đầy thuyết phục cho đội thi The Mind.

Share on